Jak nakupovat

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
V internetovém obchodě www.odaliska.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále též „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.odaliska.cz, společnost Princ Ger s.r.o., se sídlem 783 32 Náklo 11, IČO 28619099, DIČ CZ
28619099, zapsaná u rejstř. soudu v Ostravě pod spis. značkou C 44541 a Kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.


2. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Podmínkou platné objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odeslání objednávky je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s přijetím objednávky.
Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího emailu ze strany Prodávajícího Kupujícímu.


3. Cena a platba
Ceny uvedené na webových stránkách www.odaliska.cz jsou uváděny jako konečné. Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. 5. – Dodací podmínky), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně peníze Kupujícím. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 15 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

4. Dodací lhůta
Zboží bude odesláno do 5 dnů od obdržení objednávky.
V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání. V tomto případě si však musí Prodávající vyžádat odsouhlasení Kupujícího, pokud Kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.

5. Dodací podmínky
Možnosti způsobů doručení zásilky (platí pro celé ČR) a jejich ceny:

a) Doprava nábytku společností PPL Sprint je zdarma u objednávek nad 10 000,- Kč

b) Cena dopravy nábytku u objednávek nižších než 10 000,- Kč je stanovena na 200 Kč u platby převodem a 300 Kč u dobírky

c) Doprava keramiky společností PPL stojí 129,- Kč při platbě převodem.

d) Možnost osobního odběru v Nákle ZDARMA, okr. Olomouc, po předchozí telefonické domluvě, ZBOŽÍ VŠAK MUSÍ BÝT UHRAZENO PŘEDEM PŘEVODEM, NENÍ MOŽNÉ PLATIT HOTOVĚ!


Přehled možných způsobů úhrad zboží:
a) dobírka: 30,- Kč
b) převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře: ZDARMA
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura je pak přiložena v označeném balíku.

6. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy
Kupující má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že Kupující doručí Prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem: obchod@odaliska.cz, nebo na adresu Princ Ger s.ro., 783 32 Náklo 11 s uvedením čísla objednávky. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučujeme kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení odesláním na adresu skladu. Zboží odeslané na dobírku nebude Prodávajícím převzato a naopak bude Kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět. V případě, že Kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučujeme Kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 15 dnů, překontrolovat. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 15 dnů ode dne odstoupení Kupujícího od smlouvy Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, dle požadavku Kupujícího, buď odesláním peněz na adresu Kupujícího nebo převodem na účet Kupujícího.

7. Zpracování osobních údajů a jejich využití
Přístup na stránky www.odaliska.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatelů. V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena žádným třetím osobám. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány za účelem nabízení služeb a produktů provozovatele www.odaliska.cz, zasílání informací o činnosti provozovatele, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

8. Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.